Arrangemeter

2019

Bal i Herning, festlokalerene på Bornholmsvej 8, 7400 Herning

Fredag d. 11/10 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 8/11 kl. 19.00-23.00

Julebal, festlokalerene på Bornholmsvej 8, 7400 Herning

Søndag d. 29/12 kl. 19.00-23.00

2020

Fredag d. 14/2 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 13/3 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 24/4 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 15/5 kl. 19.00-23.00 (Folkedanserhuset i Holstebro,Banetoften 42, 7500 Holstebro

Fredag d. 9/10 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 13/11 kl. 19.00-23.00

Julebal

Tirsdag d. 29/12 kl 19.00-23.00