Arrangemeter

2019

Bal i Herning, festlokalerene på Bornholmsvej 8, 7400 Herning

Fredag d. 8/2 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 8/3 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 12/4 kl. 19.00-23.00 Forårs fest

Fredag d. 10/5 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 11/10 kl. 19.00-23.00

Fredag d. 8/11 kl. 19.00-23.00

Julebal, festlokalerene på Bornholmsvej 8, 7400 Herning

Søndag d. 29/12 kl. 19.00-23.00